Hội viên chính thức

English

Chỉ thị về thực hiện công tác quốc phòng trong ngành y tế năm 2010


Để ngành y tế thực hiện tốt Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân Tự vệ, Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên, Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương,Thông tư số 108/2009/TT-BQP ngày 11/11/2009 của Bộ Quốc phòng qui định thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ, ngành và các địa phương năm 2010. Ngày 15/03/2010, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-BYT về thực hiện công tác quốc phòng trong ngành y tế năm 2010.

CHỈ THỊ

Về thực hiện công tác quốc phòng trong ngành y tế năm 2010

 Năm qua, các cơ quan, đơn vị ngành y tế đã chủ động triển khai thực hiện tích cực, có hiệu quả công tác quốc phòng. Ban chỉ huy quân sự Bộ Y tế và các đơn vị thực sự là cơ quan tham mưu cho lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo triển khai công tác quốc phòng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, cơ quan quân sự địa phương. Tuy nhiên, ở một số đơn vị, nhận thức, trách nhiệm của một số cán bộ, trong đó có cả cán bộ chủ chốt đối với công tác quốc phòng chưa đầy đủ, chưa quan tâm đúng mức tới công tác quốc phòng, chất lượng hiệu quả hoạt động của ban chỉ huy quân sự còn thấp, công tác phối hợp, hiệp đồng với cơ quan quân sự địa phương còn hạn chế.

Để ngành y tế thực hiện tốt Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân Tự vệ, Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên, Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương,Thông tư số 108/2009/TT-BQP ngày 11/11/2009 của Bộ Quốc phòng qui định thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ, ngành và các địa phương năm 2010, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị cho Lãnh đạo Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Vụ, Cục, Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (tỉnh/TP), trong phạm vi, quyền hạn được giao, triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Kiện toàn Ban chỉ huy quân sự, Ban quân dân y các cấp theo qui định. Xây dựng kế hoạch hoạt động quốc phòng, kết hợp hợp quân dân y theo chỉ đạo của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng, Uỷ ban nhân dân tỉnh/TP và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

2. Ban chỉ huy quân sự các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở Y tế, tiếp tục quán triệt cho cán bộ viên chức, lực lượng tự vệ: Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh/TP thành khu vực phòng thủ vững chắc, Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng an ninh (GDQPAN), Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân Tự vệ, Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên, Chỉ thị số 25/2004/CT-TTg ngày 29/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kết hợp quân dân y (KHQDY) chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và bộ đội trong giai đoạn mới.

3. Ban chỉ huy quân sự các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở Y tế, tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị định số 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ về công tác GDQPAN, tập trung cho đối tượng 2. Chủ động phối hợp với cơ quan quân sự địa phương triển khai GDQPAN cho đối tượng 3,4,5. Lãnh đạo các trường Y, Dược nghiên cứu, nâng cao chất lượng, hiệu quả nội dung GDQPAN cho học sinh, sinh viên các trường Y Dược trên toàn quốc. Ban chỉ huy quân sự Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện công tác GDQPAN theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, xong trước ngày 25/9/2010 và Bộ Y tế báo cáo Hội đồng GDQPAN Trung ương trước ngày 10/10/2010.

4. Tăng cường hoạt động KHQDY, củng cố tiềm lực y tế quốc phòng, giám sát dịch tễ. Đầu tưnâng cấp các trạm y tế xã, bệnh xá, phòng khám đa khoa, Bệnh viện KHQDY. Tổ chức khám chữa bệnh cho đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc, nạn nhân nhiễm chất độc Dioxin, kết hợp khám chữa bệnh và làm công tác dân vận khu vực trọng điểm quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng thế trận lòng dân khu vực Tây Bắc, Tây Nam, Tây Nguyên, Hải đảo.

5. Duy trì lực lượng tự vệ của các đơn vị trực thuộc Bộ, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, theo qui định của Luật Dân quân Tự vệ và hướng dẫn của cơ quan quân sự địa phương. Thường xuyên phối hợp với cơ quan quân sự địa phương rà soát, củng cố, bổ sung phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, kế hoạch phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn...đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực trước, trong, sau đại hội Đảng các cấp diễn ra. Thực hiện nghiêm chương trình huấn luyện tự vệ, hội thi, hội thao quốc phòng do Ban chỉ huy quân sự địa phương tổ chức.

6. Nắm chắc nguồn quân nhân dự bị, phối hợp với cơ quan quân sự thực hiện sắp xếp, bổ nhiệm quân nhân dự bị, có kế hoạch bổ sung và huy động trang thiết bị y tế đơn vị dự bị động viên, thực hiện Quyết định số 20, 21, 22/QĐ-TM ngày 02/01/2009 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế. Tổ chức khám sức khỏe, lập sổ theo dõi sức khỏe đối với toàn bộ quân nhân dự bị đã sắp xếp vào đơn vị Dự bị động viên.

7. Ban quân dân y các tỉnh/TP được giao chỉ tiêu huấn luyện, báo động kiểm tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật theo Quyết định số 1761/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, chuẩn bị chu đáo và tổ chức thực hành kiểm tra quân nhân dự bị theo đúng qui định của Bộ Quốc phòng và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế.

8. Chỉ đạo, tổ chức tốt phong trào thi đua Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của lực lượng Dân quân Tự vệ (28/3/1935-28/3/2010), gắn với phát động phong trào thi đua cháo mừng các ngày Lễ lớn của đất nước năm 2010.

9. Triển khai xây dựng hệ thống kế hoạch B của Bộ Y tế, các Sở Y tế theo đúng hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, đảm bảo tính thống nhất trong toàn ngành.

10. Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh/TP, thực hiện tốt chính sách cho lực lượng tự vệ, quân nhân dự bị. Tích cực tham gia thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách xã hội có liên quan đến đảm bảo quốc phòng an ninh.

Lãnh đạo Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Vụ, Cục, Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Y tế có trách nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch Tài chính) theo qui định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Y tế (Điện thoại: (04) 62732269) để được xem xét, giải quyết./.

 

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu

VP Sở Y tế

NXCUONGBS LE VAN SE

© 2011 Bản quyền thuộc HỘI PHẪU THUẬT THẨM MỸ TP.HỒ CHÍ MINH (HSPAS)

Văn phòng thường trực: 83 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

Tel: (028) 3863 3683 - (028) 3862 7474

Email: hoithammy@gmail.com

Thiết kế web bởi Vipcom & HSPAS

Danh mục chính

Lượt truy cập : 0009392

Lượt truy cập: 12830388