Member list

Tiếng Việt

BANNER ISAPS 2017 EN
BANNER ISAPS 2017 VN

Web links


WWW.BSLEHANH.COM

Chuyên khoa PT Tạo hình Thẩm Mỹ TS BS Lê Hành

WWW.BVTHAMMYTHANHVAN.COM

Bệnh viện chuyên khoa PTTM Thanh Vân

WWW.THAMMYSAIGON.COM

Bênh viện chuyên khoa PTTM Sài Gòn

WWW.DOCTORTU.COM

Trung tâm thẩm mỹ BS Trần Thiện Tư

WWW.BASITU.COM

Thẩm Mỹ Viện Bác Sĩ Tú

WWW.XUANHUNG.THAMMY.VN

Trung tâm PTTM Xuân Hùng

WWW.THAMMYVIENPHUONGDUNG.COM

Thẩm Mỹ Viện Phương Dung

WWW.THAMMYDUYTHIEN.COM

Trung Tâm Thẩm Mỹ Duy Thiện

WWW.THAMMYVIENUCCHAU.COM

Trung tâm PTTM Úc Châu

WWW.THAMMYVIETHAN.COM

Viện PTTM Việt Hàn

WWW.CHORAY.ORG.VN/THAMMY.ASP

Khoa PTTM - Bệnh viện Chợ Rẫy

WWW.BSTRINH.COM

Viện GPTM Bác sĩ Trinh

WWW.BSHONGANH.COM

Trung tâm PTTM Ths BS Hồng Anh

NXCUONGBS LE VAN SE

Main menu

Lượt truy cập : 0009392

Visitors: 12089097

© 2011 HO CHI MINH CITY SOCIETY OF PLASTIC & AESTHETIC SURGERY (HSPAS)

Office: 83 Tran Thien Chanh, 12th Ward, Dist. 10, HCMC

Tel: (028) 3863.3683

Fax: (028) 3862.7474

Email: hoithammy@gmail.com

Designed by Vipcom & HSPAS